„Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 22 marca 2022 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący Uchwały Nr XLIV/278/2022 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 28 lutego 2022 r. oraz Uchwały Nr XLIV/279/2022 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 28 lutego 2022 r.”

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW - plik pdf