WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący lokale użytkowe będące własnością Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w najem

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM - plik pdf

Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 6 września 2022 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący Uchwały Nr XLIX/312/2022 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 sierpnia 2022 r. oraz Uchwały Nr XLIX/313/2022 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Załączniki:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEWSTANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW - plik pdf

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW - plik pdf

BURMISTRZ PARCZEWA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Janusza Korczaka ul. Spółdzielcza 5, 21-200 Parczew.

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza Parczewa - plik pdf

Załącznik do zarządzenia - plik pdf