Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Przewłoka z dnia 27.05.2024 r. - plik pdf


Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew z dnia 27.05.2024 r. - plik pdf


Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tyśmienica z dnia 26.04.2024r. - plik pdf


Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew z dnia 26.04.2024r. - plik pdf


Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jamy, sieć Babianka z dnia 26.04.2024r. - plik pdf


Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zabiele, sieć Babianka z dnia 26.04.2024r.sieć Babianka z dnia 26.04.2024r. - plik pdf


Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Przewłoka z dnia 15.03.2024 r. - plik pdf


Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew z dnia 19.02.2024 r. - plik pdf


Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew z dnia 16.02.2024 r. - plik pdf


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Przewłoka - plik pdf