grafika poglądowa5 grudnia 2018 roku, z inicjatywy Gminy Parczew oraz Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”, odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców i stowarzyszeń. Spotkanie realizowane było w ramach projektu Google Internetowe Rewolucje.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak wykorzystać różnorodne narzędzia internetowe do rozwoju firmy. Osoby zainteresowane indywidualnymi konsultacjami z doradcą w projekcie Google Internetowe Rewolucje mogą się zarejestrować wypełniając zgłoszenie: https://events.withgoogle.com/internetowe_rewolucje_dla_firm/registrations/new/