W dniu 30 kwietnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje spotkanie informacyjne dotyczące działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP finansowanego ze środków unijnych w ramach programu.

Polska Wschodnia. Spotkanie odbędzie się w formule on-line w godzinach 10.00 – 12:00. Rejestracja na spotkanie i transmisja dostępne są na stronie wydarzenia: Internacjonalizacja MŚP - spotkanie informacyjne.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Dofinansowaniu w konkursie podlegają projekty wspierające przedsiębiorcę w określeniu jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

INTERNACJONALIZACJA - grafika poglądowa

Punkt Informacji FE - grafika poglądowa

 

 

 

 

W lipcu ruszy nabór wniosków dla osób samozatrudnionych, a także mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, które na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 odnotowały spadek obrotów. Chodzi o wsparcie z funduszy europejskich, które wypłacać będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Fundusze zostaną przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego dla samozatrudnionych, mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego na utrzymanie ich dalszej działalności (w tym utrzymania płynności finansowej). Dotacja przeznaczona będzie dla tych podmiotów, które prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 roku i odnotowały w związku z wystąpieniem pandemii spadek obrotów o co najmniej 30 % w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku (począwszy od 1 marca 2020 roku) w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Wysokość dofinansowania

Ogólna kwota środków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi około 74 mln. zł Wysokość dotacji będzie zależna od liczby zatrudnionych pracowników (jedynie na podstawie Kodeksu Pracy) i tak osoba samozatrudniona może liczyć na maksymalnie około 23,5 tys. zł w przypadku wnioskowania o wsparcie na 3 miesiące. Wsparcie uzależnione będzie od ilości zatrudnionych osób, dlatego na najwyższą kwotę wsparcia może liczyć małe przedsiębiorstwo zatrudniające maksymalnie 49 osób, które za ten sam okres (3 miesiące) może uzyskać około 165 tys. zł. Tym samym kwota wsparcia waha się od ok. 7,85 tys. zł do 54,92 tys. zł za miesiąc. Warunkiem bezzwrotności w/w wparcia będzie utrzymanie działalności gospodarczej przez zadeklarowany przez przedsiębiorcę okres (od 1 do 3 miesięcy licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie).

Więcej informacji - https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/dotacje-unijne-na-kapital-obrotowy-w-ramach-covid-19-samozatrudnienie-mikro-i-mali-przedsiebiorcy/

POŻYCZKA - grafika poglądowaPolska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 2/RPLU/3619/2019/VI/DIF/202 „Instrument finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka duża” z dnia 17 września 2019r. podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie umowy nr RPLU.03.07.00-06-0481/16-00 o Finansowaniu Projektu pn. „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pełni funkcję Menadżera Funduszu Funduszy.
W ramach produktu istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oferujemy niskooprocentowane pożyczki 1,84% w skali roku:
- Pożyczka mała: od 10 000,00 zł do 250 000,00 zł na maksymalny okres 60 miesięcy.
- Pożyczka duża: od 250 000,01 zł do 1 000 000,00 zł na maksymalny okres 96 miesięcy.
Dzięki wsparciu w postaci preferowanej pożyczki możliwe jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa lubelskiego przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa lubelskiego.

W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
a) założeniem nowego zakładu lub
b) zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub
c) dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:
a) stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
b) zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
c) wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.
Podstawową barierę rozwoju przedsiębiorstw jest brak kapitału oraz niska stabilność finansowa. Oferta pożyczek na preferencyjnych warunkach otwiera przedsiębiorcom okazję do uruchomienia inwestycji, które mogą dać realną szansę na wzrost przedsiębiorczości lokalnej oraz spadek bezrobocia w regionie.

Pełna dokumentacja dostępna na stronie:
Pożyczka mała:
https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-mala-nowosc/

Pożyczka duża:
https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-duza-nowosc/

Zapraszamy do kontaktu:
Magdalena Muda tel. 81 710 46 41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Monika Jung tel. 81 710 46 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.