• Gminny Punkt informacyjny czynny jest we wtorki i piątki w godz. 10:00 – 15:00
• Telefon: 83 355 11 69
• Koordynator: Monika Laszewska kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych . Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, przy czym:
1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
2) środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

Terminy i sposób składania wniosków:
1) nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;
2) szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie wfośigw.

Przydatne strony:

- https://czystepowietrze.gov.pl/

https://portal.wfos.lublin.pl/data/uploads/CP2023/03_01_23/wfos/Program_Priorytetowy_Czyste_Powi.pdf

- https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw

- https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Gmina Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
Liczba zawartych umów
o dofinansowanie
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota
wypłaconych
dotacji
Parczew 422 305  228 6 240 367,47

 Czyste powietrze logo - grafika poglądowa

dofinansowania - grafika poglądowa