Dnia 27 września 2017r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami z Gminy Parczew w ramach prac nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości.
Na spotkaniu omówiono m. in. proces prac nad dokumentem, diagnozę wyjściową rozwoju gospodarki lokalnej w Gminie, słabe i mocne strony rozwoju gospodarki w gminie, główne szanse i zagrożenia, możliwe kierunki rozwoju i wsparcia lokalnej gospodarki. Podczas dyskusji każdy uczestnik spotkania mógł podzielić się swoimi przemyśleniami nt przedstawionej diagnozy i kierunków rozwoju. Wypełniono również ankiety oceniające klimat dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie Parczew. Przedstawiamy Państwu prezentację ze spotkania oraz Diagnozę stanu wyjściowego będącego częścią opracowywanego dokumentu. Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą oraz do zgłaszania uwag i sugestii dot. niniejszego opracowania poprzez Formularz zgłaszania uwag. Informację od Państwa pozwolą na ustalenie sytuacji gospodarczej w gminie co pozwoli na rzetelne przygotowanie dokumentu służącego rozwoju przedsiębiorczości w naszej gminie. Ponadto zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie Parczew. Na Państwa uwagi i sugestie oraz ankietę czekamy do 10 października 2017.