attention 23334 1280Informacja w sprawie postępowania z odpadami (zużyte maseczki, rękawiczki) wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

W związku z problemem zanieczyszczenia przestrzeni miejskich (ulic, chodników) przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowanych przez obywateli w czasie pandemii, informuję, że odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: maseczki, rękawiczki stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Burmistrz Parczewa