MRiRWMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, której celem jest
zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak
trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2. Już teraz wiadomo, że odciśnie ona ogromne
piętno na sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w naszym kraju i na świecie.
Dlatego też tak istotne jest, aby polskie społeczeństwo zrozumiało wagę i znaczenie własnych,
podejmowanych codziennie decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki i wspierania
krajowego rolnictwa. Wybieranie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich
rolników i przedsiębiorców, to praca dla nas i dla bliskich, to przychody i zyski firm działających
w Polsce oraz podatki wspierające lokalne budżety.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi