Indywidualna Miejska Liga Tenisa Ziemnego

Zapraszamy do udziału w Indywidualnej Miejskiej Lidze Tenisa Ziemnego w Sezonie 2014 maj-październik

      foto-1bMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miejski w Parczewie zaprasza młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w rozgrywkach Indywidualnej Ligi Tenisa Ziemnego w Sezonie 2014 w dwóch kategoriach wiekowych do lat 16 oraz kategorii open. Zapisy do rozgrywek przyjmujemy osobiście w biurze MOSiR na stadionie przy Al. Jana Pawła II 1 w godz. 8.00-15.00 do dnia 5 maja 2014. lub telefonicznie pod nr 83 3551251 Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest wpłacenie wpisowego w kwocie 50 zł osoby do 16 roku życia i 100 zł kategoria open.

Czytaj więcej...

Ruszyły korty tenisowe na MOSiRZE

kortyMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie serdecznie zaprasza mieszkańców Naszego Miasta i okolic do korzystania z kortów tenisowych o nawierzchni ceglanej. Korty czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 20:45 oraz w soboty i niedziele w godz. 13:00- 20:45.
Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych:
Osoby dorosłe 10 zł za godz. Normalny oraz 6 zł za godz. ulgowy
Dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Parczew mogą korzystać bezpłatnie
Serdecznie zapraszamy !!!

Program Promocji Gmin Business Excellence

     Gmina Parczew przystąpiła do udziału w Programie promocji Gmin "Business Excellence", realizowanym przez Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu.
     Ideą programu jest wskazanie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych samorządów województwa lubelskiego za inicjatywę, rozwój, a także wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie dla niej sprzyjających warunków. Przeprowadziliśmy już samoocenę gminy i czekamy na niezależną weryfikację i ocenę zewnętrzną.
     Nagrodą uczestnictwa w programie jest już fakt znalezienia się w zaszczytnym gronie najlepszych samorządów województwa lubelskiego, co może nam umożliwić:
- większe perspektywy nawiązania kontaktów z rzetelnymi przedsiębiorcami;
- możliwość pozyskania nowych inwestorów;
- budowanie wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów, mieszkańców, środowiska lub przedsięwzięć innowacyjnych;
- szeroką promocję, możliwość zaprezentowania gminy podczas przedsięwzięć, spotkań i uroczystości organizowanych przez Lubelski Klub Biznesu;
- wymianę informacji, doświadczeń oraz nawiązanie współpracy i kontaktów z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów.
     Mamy nadzieję, że audytorzy dostrzegą potencjał i docenią rozwój Gminy Parczew oraz umożliwią nam unikalną i skuteczną promocję.

Biuro Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" informuję, iż z dniem 28.02.2014 r. zakończyła się rekrutacja uczestników do w/w projektu.

Biuro Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" informuję, iż z dniem 28.02.2014 r. zakończyła się rekrutacja uczestników do w/w projektu.
Wszystkie formularze zgłoszeniowe, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Parczewie zostały zweryfikowane. Utworzono listę osób ostatecznie zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.
   Szczegółowych informacji udziela Asystent Koordynator Projektu – Andrzej Grzywaczewski w Biurze Projektu oraz pod numerem telefonu 83 355-12-31

Dotacje na Innowacje" -„Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
logo

Komunikat

Komunikat
w sprawie realizacji Projektu „Czysta Energia w Dolinie Piwonii i Zielawy".
Instalacja baterii słonecznych

   z uwagi na planowane rozpoczęcie prac związanych z montażem instalacji solarnych na terenie Gminy Parczew Burmistrz Parczewa informuje, że 1 kwietnia o godz. 18.00 na sali gimnastycznej Gimnazjum w Parczewie, odbędzie się zebranie informacyjne z mieszkańcami Gminy Parczew, którzy biorą udział w projekcie „Czysta Energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" i podpisali stosowne umowy z Gminą.
   Na spotkaniu omówiony zostanie harmonogram realizacji robót oraz zagadnienia dotyczące zasad montażu instalacji słonecznych w Państwa domach, użytkowania instalacji solarnej oraz przygotowania do korzystania z niej.
1

INFORMACJA W SPRAWIE PROJEKTÓW

   W związku z realizacją dużych projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”, polegającego na instalacji 180 zestawów komputerowych wraz z internetem i projektu „Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy”, polegającego na montażu 423 instalacji solarnych na terenie Gminy Parczew, informujemy, iż w piątek 07.03.2014 nastąpiły zdarzenia podszywania się pod osoby związane z w/w projektami. Zdarzenia te miały miejsce przy ulicy Kolejowej, na osiedlu za stadionem i w Przewłoce. Domniemamy, że osoby te mogą dokonywać kradzieży lub innych czynności niezgodnych z prawem. Dodatkowo informujemy, że osoby realizujące projekt, będą musiały posiadać oryginalne upoważnienia wydane przez Burmistrza Parczewa.
    W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Parczewie, w sprawie solarów z p. Grzegorzem Kazanowskim pod numerem telefonu 355-12-36, a w sprawie komputerów z p. Andrzejem Grzywaczewskim pod numerem telefonu 355-12-31.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie przemieszczania świń i polowań w obszarach objętych ograniczeniami

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie przemieszczania się świń i polowań w obszarach objętych ograniczeniami.
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Wytyczne GLWet przem i polow PZŁ i DLP.pdf)Wytyczne GLWet przem i polow PZŁ i DLP.pdf6929 kB

Konferencja dla przedsiębiorców

   W dniu 5 lutego 2014r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami poświęcone lokalnym aspektom rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Gminy Parczew.
   Spotkanie miało na celu przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości ze środków europejskich w latach 2014 – 2020 oraz przedłożenie informacji o przebiegu prac związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Parczew, kluczowego dokumentu lokalnego rozwoju społeczno – gospodarczego.

Czytaj więcej...

Konferencja naukowa ,,Parczew w dziejach’’

konferencja- zdjęcia 015   W dniu 6.12.2013r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbyła się konferencja naukowa poświęcona historii Parczewa rozpoczynająca obchody,  przypadającego w 2014 roku, 450- lecia przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego przez króla Zygmunta Augusta, które dokonało się na ostatnim parczewskim sejmie.
Jubileusz tego wydarzenia jest zaakcentowany m.in. realizacją projektu „Dzieje Parczewa", który ma przybliżyć mieszkańcom Parczewa bogatą historię miasta, jego dzieje, tradycję i kulturę.

Czytaj więcej...

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Parczew

   W dniu 26.11.2013 r. Gmina Parczew ogłosiła przetarg nieograniczony np. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Parczew i z PSZOK-u w 2014 r.". Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.12.2013 r. Ofertę złożyła jedna firma - Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z/s w Parczewie.
W miesiącu listopadzie br. ZUK sp. z o.o. w Parczewie zakupiła nową śmieciarę marki Mercedes Benz. Nowa śmieciara ma usprawnić pracę ekip sprzątających i być gwarancją systematycznego odbioru śmieci.

Czytaj więcej...

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss