Szanowni Mieszkańcy!
Burmistrz Parczewa informuję, że od dnia 12.11.2019 r. na terenie miasta Parczewa zainstalowano 5 czujników badających jakość powietrza. Czujniki pozwalają mieszkańcom na bieżące monitorowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza w postaci stężenia pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM10 oraz ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza. Informacje te dostępne są na stronie internetowej https://airly.eu/map/pl/ oraz w aplikacji mobilnej Airly, którą można pobrać z Google Play lub App Store.

airly

mapa

attention 23334 1280              Uprzejmie informuję, że zgodnie
z zarządzeniem Burmistrza Parczewa
nr 242/19 z dnia 5 listopada 2019 r. ustala
się dzień 27 grudnia 2019 r.(piątek)
dniem wolnym od pracy
w Urzędzie Miejskim
w Parczewie, a dzień 7 grudnia 2019 r.
(sobota) dniem pracującym

logo konopieSpotkanie informacyjne dotyczące realizowanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Programu Konopnego. Szczegóły na plakacie.

Plakat

futsalMiejski Klub Sportowy Victoria, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski w Parczewie zapraszają młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w rozgrywkach Miejskiej-Parczewskiej Halowej Lidze Piłki Nożnej zespołów 5-osobowych w Sezonie 2019/2020. Zapisy do rozgrywek przyjmujemy w biurze MOSiR na stadionie przy Al. Jana Pawła II 1 w godz. 8.00-15.00 do dnia 3 Grudnia 2019 r. Drużyny należy zgłaszać na imiennych listach pobranych od organizatora rozgrywek w biurze MOSiR z zachowaniem obowiązujących przepisów RODO. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 Grudnia 2019 wpisowego w kwocie 400 zł. w biurze MOSiR jako opłata startowa. Drużyny mogą liczyć max 15 zawodników zgłoszonych na liście z podaniem określonych danych , nazwy zespołu oraz podpisu każdego zawodnika przy zawartym na liście oświadczeniu o stanie zdrowia. Drużyny , które nie spełnią opisanych wymogów nie będą brane pod uwagę w rozgrywkach. Przewidziany strat ligi nastąpi 7 grudnia /sobota/ 2019. Szczegółowy terminarz rozgrywek będzie zamieszczany na podanej stronie internetowej. Mecze będą rozgrywane w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie przy ul. Wojska Polskiego 1. Drużyny obowiązuje bezwzględnie jednakowy strój sportowy oraz buty z nie brudzącą podeszwą, przeznaczone do gry na hali.

Zapisy do Rozgrywek Nowego Sezonu 2019/2020 Miejskiej Ligi Halowej w Parczewie

Z a p r a s z a m y !!!