PlakatMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego w ramach otwarcia sezonu tenisowego w Parczewie. Turniej odbędzie się 30 maja 2020 roku na kortach MOSiR. Zapisy od godziny 9.00 w biurze MOSiR, rozpoczęcie gier godzina 9.30. Wpisowe 10 zł/ osoba.

18.05.2020 0Rząd znosi kolejne ograniczenia i tak np. 18 maja pójdziemy do fryzjera, kosmetyczki, restauracji i kawiarni.
Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania.
O czym należy pamiętać szczególnie?
- zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej;
- obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych;
- zostań w domu i jeśli mo żesz pracuj zdalnie;
- ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi.
Dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższony zostaje limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja możliwy będzie bezpośredni kontakt z nauczycielami (maturzystom i uczniom ósmych klas) w calach konsultacji oraz opieka nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych.
Wszystkie, aktualne zmiany dostępne są tu: https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap, co nie zwalnia nas z dbania o siebie czy najbliższych poprzez zachowanie zdrowego rozsądku i najważniejszych zasad bezpieczeństwa.
W linku poniżej dostępne są wytyczne dla różnych branż sfery gospodarczej.
https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz
 

logo luw2INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 maja 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z:
1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) – sprostowanie „Informacji Wojewody Lubelskiego z 5 maja 2020 r.”;
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 820).

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 11 maja 2020 r. - plik pdf

   Battention 23334 1280urmistrz Parczewa informuje, że od dnia 11.05.2020 r. kasa Urzędu Miejskiego w Parczewie jest czynna w godz. 7.30-14.00. W zawiązku z zagrożeniem koronawirusem jednocześnie przy kasie może przebywać dwie osoby.

vet   Informuję, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km2
• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
N i e w o l n o  d o t y k a ć s z c z e p i o n k i!
• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

   Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.