MRiRWMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, której celem jest
zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak
trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2. Już teraz wiadomo, że odciśnie ona ogromne
piętno na sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w naszym kraju i na świecie.
Dlatego też tak istotne jest, aby polskie społeczeństwo zrozumiało wagę i znaczenie własnych,
podejmowanych codziennie decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki i wspierania
krajowego rolnictwa. Wybieranie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich
rolników i przedsiębiorców, to praca dla nas i dla bliskich, to przychody i zyski firm działających
w Polsce oraz podatki wspierające lokalne budżety.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

attention 23334 1280Informacja w sprawie postępowania z odpadami (zużyte maseczki, rękawiczki) wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

W związku z problemem zanieczyszczenia przestrzeni miejskich (ulic, chodników) przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowanych przez obywateli w czasie pandemii, informuję, że odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: maseczki, rękawiczki stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Burmistrz Parczewa

attention 23334 1280

   Z uwagi na ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii od dnia 25 maja 2020 r. na podstawie zarządzenia nr 379/20 Burmistrza Parczewa wznawia się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Miejskim w Parczewie ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

   Realizacja spraw w Urzędzie Miejskim w Parczewie może wiązać się z ograniczeniami wynikającymi z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa
i wypełnienia wytycznych sanitarnych, takimi jak w szczególności: ograniczanie liczby interesantów przebywających w tym samym czasie w tym samym pomieszczeniu, obowiązkiem dezynfekcji rąk przy użyciu środków znajdujących się przy wejściu głównym do budynku, zakrywania ust i nosa zgodnie z nałożonymi obowiązkami w przepisach prawa, z uwzględnieniem zawartych wyjątków.

   Ustala się czas przyjmowania i obsługi interesantów od 25 maja 2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.

 Przyjmowanie i obsługa interesantów będzie prowadzona we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd Miejski w Parczewie, w pierwszej kolejności po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie.
    W trakcie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

   Realizacja spraw w Urzędzie Miejskim w Parczewie jest również możliwa za pośrednictwem:

 • Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miejskiego w Parczewie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), adres skrytki: /90b55lwmnu/SkrytkaESP,
 • poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w przypadku gdy nie jest wymagany podpis
 • operatora pocztowego na adres ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew - jeśli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego, albo certyfikatu kwalifikowanego;
 • w pojemniku umieszczonym przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie.

   Kasa Urzędu Miejskiego w Parczewie  czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30- 14.00.

   Dokonywanie płatności może być również realizowane poprzez bankowość elektroniczną, placówkę bankową lub pocztową  na wskazane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Parczewie rachunki bankowe.

   Obsługa informacyjna klientów w zakresie spraw należących do właściwości Urzędu Miejskiego w  Parczewie będzie realizowana telefonicznie pod wskazanymi niżej numerami telefonów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • sekretariat tel. 83 355-12-24, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego  tel. 83 355-12-33, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w sprawach dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych tel. 83 355-12-35 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w sprawach dotyczących oświaty i kultury tel. 83 355-12-32, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego tel. 83 355-12-27, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych tel. 83 355-12-30, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 83 355-11-69 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w sprawach dotyczących działalności gospodarczej tel. 83 355-12-28,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w sprawach dotyczących spraw inwestycyjnych, w tym inwestycje solarne tel. 83 355-12-36,email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

                    

Dane kontaktowe znajdziecie Państwo również na stronie internetowej Urzędu https://www.parczew.com

 Burmistrz Parczewa

 (-) Kędracki Paweł

WLNa podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 16 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

 
18.05.2020 0Rząd znosi kolejne ograniczenia i tak np. 18 maja pójdziemy do fryzjera, kosmetyczki, restauracji i kawiarni.
Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania.
O czym należy pamiętać szczególnie?
- zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej;
- obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych;
- zostań w domu i jeśli mo żesz pracuj zdalnie;
- ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi.
Dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższony zostaje limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja możliwy będzie bezpośredni kontakt z nauczycielami (maturzystom i uczniom ósmych klas) w calach konsultacji oraz opieka nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych.
Wszystkie, aktualne zmiany dostępne są tu: https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap, co nie zwalnia nas z dbania o siebie czy najbliższych poprzez zachowanie zdrowego rozsądku i najważniejszych zasad bezpieczeństwa.
W linku poniżej dostępne są wytyczne dla różnych branż sfery gospodarczej.
https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz