DSC0163223 listopada odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Parczewie. Podczas pierwszej sesji Pan Paweł Kędracki odebrał Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie o wyborze na Burmistrza Parczewa oraz złożył uroczyste ślubowanie. Radni Rady Miejskiej złożyli ślubowanie oraz przystąpili do wyboru Prezydium Rady Miejskiej oraz ustalenia składu poszczególnych komisji.


Skład oraz Prezydium Rady Miejskiej na lata 2018-2023:

Mirosław Naumiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Bloch - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Łukasz Gołąb - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Brzezowski - Radny Rady Miejskiej
Marek Chwalczuk - Radny Rady Miejskiej
Adam Domański - Radny Rady Miejskiej
Grzegorz Duda Radny Rady Miejskiej
Tomasz Goździk - Radny Rady Miejskiej
Adam Kaczmarek - Radny Rady Miejskiej
Bogusława Matejczuk - Radna Rady Miejskiej
Agnieszka Piekarska - Radna Rady Miejskiej
Sławomir Sokołowski - Radny Rady Miejskiej
Tomasz Świć - Radny Rady Miejskiej
Sławomir Teleon - Radny Rady Miejskiej
Adam Wiśniewski - Radny Rady Miejskiej

 

Składy Komisji Rady Miejskiej w Parczewie

Komisja Rewizyjna

Adam Domański - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Sławomir Teleon - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Marek Chwalczuk - członek komisji
Bogusława Matejczuk - członek komisji
Tomasz Świć - członek komisji

Komisji Skarg, wniosków i petycji

Tomasz Goździk - Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji
Adam Kaczmarek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji
Marcin Brzezowski - członek komisji
Grzegorz Duda - członek komisji
Agnieszka Piekarska - członek komisji

Komisji Strategii, Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

Bogusława Matejczuk - Przewodnicząca Komisji Strategii, Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Marek Chwalczuk - Zastępca Przewodniczącej Komisji Strategii, Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Barbara Bloch - członek komisji
Grzegorz Duda - członek komisji
Adam Domański - członek komisji
Łukasz Gołąb - członek komisji
Adam Wiśniewski - członek komisji
Adam Kaczmarek - członek komisji
Sławomir Sokołowski - członek komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej

Adam Wiśniewski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
Tomasz Goździk - Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
Barbara Bloch - członek komisji
Marcin Brzezowski - członek komisji
Łukasz Gołąb - członek komisji
Agnieszka Piekarska - członek komisji
Sławomir Sokołowski - członek komisji
Tomasz Świć - członek komisji
Sławomir Teleon - członek komisji