ASFRegulamin akcji oraz pełna dokumentacja i formularze są dostępne
w Urzedzie Miejskim w Parczewie, ul. Warszawska 24, pok. 38
oraz na stronie internetowej www.lubelskie.pl

 

Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika