W ZWIĄZKU Z USUWANIEM AWARII MAGISTRALI CIEPŁOWNICZEJ
(informacja ZUK Sp. z o.o.)
INFORMUJEMY, IŻ
OTWARCIE OBIEKTU
PRZESUNIĘTE ZOSTAŁO NA DZIEŃ
15 LIPCA 2017 r. (SOBOTA)
PRZERWA TECHNICZNA 2017 R

Utworzono: czwartek, 08, czerwiec 2017 13:36

NINIEJSZYM INFORMUJEMY, IŻ
PRZERWA TECHNICZNA
PLANOWANA JEST W OKRESIE POMIĘDZY
15 CZERWCA 2017 r. a 7 LIPCA 2017 r. - OBIEKT BĘDZIE NIECZYNNY.
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZERWY TECHNICZNEJ MOŻE ULEC KOREKCIE