arpSerdecznie zachęcamy do zapoznania się z narzędziami wsparcia dla przedsiębiorców oferowanymi przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., spółkę zarządzającą Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.
Wśród oferowanych produktów znajdują się: leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.
Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących pełną księgowość.
Wnioski można już składać online korzystając z poniższej strony: https://www.arp-tarcza.pl/

lodrWsparcie rolników Lubelszczyzny w zakresie ułatwienia sprzedaży ich produktów. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchomił na swojej stronie internetowej www.wodr.konskowola.pl zakładkę „Lubelska e-spiżarnia". Celem przedsięwzięcia jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami i konsumentami oraz umożliwienie sprzedaży bezpośredniej produktów spożywczych. Jest to również bezpłatna promocja rolników, producentów tradycyjnej, lokalnej oraz ekologicznej żywności. Założeniem naszego przedsięwzięcia jest ułatwienie kontaktu nabywców (m.in. mieszkańców miast) bezpośrednio z producentami żywności z terenu obszarów wiejskich Lubelszczyzny.
Jednocześnie pragnę poinformować o uruchomieniu w miesiącu czerwcu b.r. ogólnopolskiego serwisu „Polski e-bazarek", na którym Ośrodki Doradztwa Rolniczego z całego kraju utworzyły wspólne narzędzia internetowe, które mają ułatwić rolnikom sprzedaż swoich produktów. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach „Lubelskiego e- bazarku" będzie promował i pomagał mieszkańcom obszarów wiejskich naszego województwa w sprzedaży produktów w skali całego kraju. Zgłoszenia udziału w „Lubelskim e-bazarku" będą przyjmowane poprzez przesłanie wypełnionego formularza wraz ze zdjęciem produktu na wskazany na stronie https//polskiebazarek.pl w zakładce „Lubelski e-bazarek" kontakt z doradcą LODR w Końskowoli.
Będzie można tam znaleźć kontakty do lokalnych rolników, sprzedawców/producentów branży rolniczej. W zakładce konsumenci znajdą krótką charakterystykę oferowanych produktów, proponowana cenę oraz dane kontaktowe do producentów.

Pomoc prawnaSzanowni Państwo, od dnia 1 czerwca 2020 r. z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (poczekalnia wyłączona z użytku, obowiązek zakrywania ust i nosa przez interesanta, płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu) zostaje wznowiona bezpośrednia obsługa osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji, tylko w punkcie przy ul. Kościelnej 32 w Parczewie, według poniższego harmonogramu.

Harmonogram dyżurów NPP, NPO, Mediacja_2020_koronawirus_3

Koronawirus 4 0Czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni, ale tylko pod warunkiem, że zachowamy 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych (np. w sklepach, kościołach, urzędach, komunikacji). Otwarte zostają: kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Będzie możliwa organizacja wesel, zgromadzeń i koncertów do 150 osób. Więcej tu:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania…
To nie jednak koniec. Nadal zachowajmy zdrowy rozsądek i szczególną ostrożność w kontaktach z innymi

attention 23334 1280Komunikat dotyczący przywrócenia terminów w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

 

Na podstawie art. 46 pkt 20 i art. art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars – Cov -2 (Dz. U. z poz. 875) informuję:
1. Od 16 maja 2020 r. terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego:
   1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
   2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
   3) przedawnienia,
  4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
   5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
  6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów, których bieg nie rozpoczął się, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy antykryzysowej 3.0., tj. od 16 maja 2020 r. Natomiast terminy, których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7 dni licząc od 16 maja 2020 r. 

2. Od 16 maja 2020 r. terminy procesowe i sądowe m.in. w:
   1) postępowaniach sądowych, w tym sądowo administracyjnych,
   2) postępowaniach egzekucyjnych,
   3) postępowaniach administracyjnych,
   4) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej,
   5) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,
których bieg nie rozpoczął się, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy antykryzysowej 3.0., tj. od 16 maja 2020 r. Natomiast terminy, których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7 dni licząc od 16 maja 2020 r.

3. Od 16 maja 2020 r. terminy
      a) na milczące załatwienie sprawy,
   b) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
  c) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa których bieg nie rozpoczął się, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy antykryzysowej 3.0., tj. od 16 maja 2020 r. Natomiast terminy, których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7 dni licząc od 16 maja 2020 r.

Burmistrz Parczewa
(-) Kędracki Paweł