REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU

I piętro, pokój nr 111
II piętro, pokój nr 215
Kierownik referatu: Janusz Tryniecki
Kontakt e-mail: promocja(at)parczew.com
tel. 83 355 12 34

Do zadań referatu należy m.in.:

  • przygotowywanie wniosków, celem pozyskiwania środków na inwestycje realizowane przez gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • koordynowanie pozyskiwania środków pomocowych, w tym koordynowania sporządzania wniosków,
  • współdziałanie z poszczególnymi referatami Urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących funduszy strukturalnych,
  • upowszechnianie informacji o dostępnych środkach strukturalnych Unii Europejskiej wśród lokalnych przedsiębiorców i rolników oraz udzielania pomocy w zakresie ich pozyskiwania,
  • opracowywanie projektów programów rozwoju gospodarczego gminy,
  • przeprowadzanie szkoleń i akcji informacyjnych dotyczących pozyskiwania funduszy,
  • inicjowanie przedsięwzięć promocyjnych i reklamowych zmierzających do podejmowania działalności gospodarczej na terenie gminy,
  • dokonywanie okresowych analiz i przygotowywanie wniosków dla organów gminy dotyczących sytuacji gospodarczej i społecznej w gminie,