Jelonek Od dnia 01.01.2019 r. obowiązuje nowy cennik, niewielkiej korekcie uległy ceny naszej oferty. Na tą nieznaczną zmianę cen mają wpływ rosnące koszty utrzymania naszego obiektu. Prosimy o zapoznanie się z naszym nowym cennikiem.