Drukuj

solary

 

 

 

Montaż instalacji solarnych w ramach projektu„Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" na terenie gmin: Parczew, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka Wisznice".  
Umowę partnerską o realizacji wspólnej inwestycji, polegającej na zakupie i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin: Parczew, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka i Wisznice, podpisano w maju 2012r. Celem porozumienia samorządów 6 gmin było zwiększenie wykorzystania na terenach gmin odnawialnych źródeł energii w kontekście poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez obniżenie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Dokument parafowali:
Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko
Wójt Gminy Podedwórze - Krzysztof Chilczuk
Wójt Gminy Rossosz - Kazimierz Weremkowicz
Wójt Gminy Sosnówka - Krzysztof Bruczuk
Wójt Gminy Wisznice - Piotr Dragan
Burmistrz Parczewa - Paweł Kędracki
    Po opracowaniu stosownej dokumentacji wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Czysta Energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" został złożony przez Gminę Parczew (lidera porozumienia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po otrzymaniu pozytywnej oceny 22 listopada 2013 roku Burmistrz Parczewa podpisał umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na jego finansowanie.
W ramach projektu zostały, od marca 2014r. do sierpnia 2015r., zakupione i zamontowane 852 zestawy (Parczew - 429, Jabłoń - 112, Podedwórze - 47, Rossosz - 56, Sosnówka - 42, Wisznice – 166) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a także zostanie zmodernizowanych 7 instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej, opartych na kotłach na biomasę.
   Łączna moc założonych zainstalowanej energii cieplnej słonecznej – 4,488MW.
   Mamy nadzieję, że realizacja inwestycji przyczyniła się do ograniczenia wykorzystania energii cieplnej pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł na rzecz energii odnawialnej oraz poprawi się stan środowiska przyrodniczego, co nie pozostanie bez wpływu na rozwój turystyki na obszarze gmin porozumienia. Obniżenie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń spowoduje niewątpliwie poprawę atrakcyjności wypoczynku i mieszkania dla turystów oraz obecnych i przyszłych mieszkańców.
solary

INFORMACJA O PROJEKCIE Montaż instalacji solarnych w ramach projektu
„Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" na terenie gmin: Parczew, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka Wisznice".  
Umowę partnerską o realizacji wspólnej inwestycji, polegającej na zakupie i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin: Parczew, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka i Wisznice, podpisano w maju 2012r. Celem porozumienia samorządów 6 gmin było zwiększenie wykorzystania na terenach gmin odnawialnych źródeł energii w kontekście poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez obniżenie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Dokument parafowali:
Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko
Wójt Gminy Podedwórze - Krzysztof Chilczuk
Wójt Gminy Rossosz - Kazimierz Weremkowicz
Wójt Gminy Sosnówka - Krzysztof Bruczuk
Wójt Gminy Wisznice - Piotr Dragan
Burmistrz Parczewa - Paweł Kędracki
    Po opracowaniu stosownej dokumentacji wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Czysta Energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" został złożony przez Gminę Parczew (lidera porozumienia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po otrzymaniu pozytywnej oceny 22 listopada 2013 roku Burmistrz Parczewa podpisał umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na jego finansowanie.
W ramach projektu zostały, od marca 2014r. do sierpnia 2015r., zakupione i zamontowane 852 zestawy (Parczew - 429, Jabłoń - 112, Podedwórze - 47, Rossosz - 56, Sosnówka - 42, Wisznice – 166) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a także zostanie zmodernizowanych 7 instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej, opartych na kotłach na biomasę.
   Łączna moc założonych zainstalowanej energii cieplnej słonecznej – 4,488MW.
   Mamy nadzieję, że realizacja inwestycji przyczyniła się do ograniczenia wykorzystania energii cieplnej pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł na rzecz energii odnawialnej oraz poprawi się stan środowiska przyrodniczego, co nie pozostanie bez wpływu na rozwój turystyki na obszarze gmin porozumienia. Obniżenie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń spowoduje niewątpliwie poprawę atrakcyjności wypoczynku i mieszkania dla turystów oraz obecnych i przyszłych mieszkańców.

Zgłoszenia usterek i awarii proszę kierować do:
1.1 Gmina Parczew – tel. 83 355 12 37 e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.2 Gmina Jabłoń- tel. 83 356 00 06 e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.3 Gmina Podedwórze - tel. 83 379 52 27 e- mail. ug podedworze.pl
1.4 Gmina Rossosz – tel.83 378 45 57 e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5 Gmina Sosnówka- tel. 83 379 30 03 e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.6.Gmina Wisznice- tel. 83 378 20 33 e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Charakterystyka źródeł odnawialnych


Energia wiatru – jest energią przemieszczających się mas powietrza, wliczana do źródeł odnawialnej energii. Energia wiatru zamieniana jest w energie elektryczną poprzez turbiny wiatrowe, a także wykorzystywana jest w wiatrakach i pompach wiatrowych jako energia mechaniczna. Najczęściej wykorzystywanym urządzeniem do wyprodukowania energii elektrycznej jest turbina wiatrowa. Energia elektryczna generowana przez turbiny może ulegać zmianie w zależności od siły wiatru, ulegając także zmianom dobowym i rocznym. Źródło energii kinetycznej wiatru to energia światła słonecznego, jako iż Ziemia nie jest ogrzewana równomiernie, a lądy nagrzewają się po czym stygną szybciej od morza, na Ziemi wytwarzane są cały czas różne temperatury. Konsekwencją tego są wywoływane prądy konwekcyjne w naszej atmosferze, różnice ciśnień jak i cyrkulacje powietrza.indeks1
Energia słoneczna – ma na celu wykorzystywać energię promieniowania słonecznego, którą wliczamy do energii odnawialnej, ciesząca się coraz to większą popularnością. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. W 2013 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 136 GW. Konwersja fotowoltaiczna jest to ogniwo fotowoltaiczne, służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza w którym pod wpływem fotonów o energii większej niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury (nośniki ładunku) do obszaru p. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego.indeks2
indeks3 483x421
Projekt „Czysta Energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" realizuje firma Rapid, zajmująca się projektowaniem i wykonaniem robót polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych budynkach jednorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanej na terenie sześciu gmin województwa lubelskiego (Parczew, Wisznice, Jabłoń, Podedwórze, Sosnówka, Rossosz).


 

Energetyka wodna opiera się na pozyskiwaniu energii wód i jej przetwarzaniem na energię mechaniczną i elektryczną przy użyciu turbin wodnych. Energia wodna to źródło energii obejmujące zarówno siłę wód morskich jak i energię wód śródlądowych zmagazynowaną w stojących akwenach wodnych oraz ciekach płynących. Energetyka wodna opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu energii wód śródlądowych o dużym natężeniu przepływu i dużym spadzie mierzonym różnicą poziomów wody górnej i dolnej z uwzględnieniem strat przepływu.

Najpopularniejsze wykorzystanie wody do produkcji energii to elektrownie wodne, które zamieniają energię spadku, lub przepływu wody na energię elektryczną za pośrednictwem turbin wodnych. Turbina wodna często nosi nazwę turbiny hydraulicznej i jest nic innego jak silnik wodny przetwarzający energię mechaniczną wody na ruch obrotowy za pomocą wirnika z łopatkami. Obracający się wirnik z łopatami napędza prądnicę lub ich układ.
Typy elektrowni wodnych:
-Zapory
-Elektrownie szczytowo-pompowe
-Elektrownie przepływowe
-Elektrownie pływoweimage001 1Energia geotermalna jest jednym z rodzajów odnawialnych źródeł energii.
Energia geotermalna opiera się na wykorzystaniu energii cieplnej ziemi do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Uzyskiwana jest ona poprzez odwierty do naturalnie gorących wód podziemnych. Energia geotermalna w Polsce jest konkurencyjna pod względem ekologicznym i ekonomicznym w stosunku do pozostałych źródeł energii, posiadamy stosunkowo duże zasoby energii geotermalnej, możliwe do wykorzystania dla celów grzewczych. W Polsce wody wypełniające porowate skały występują na ogół na głębokościach od 700 do 3000 m i mają temperaturę od 20 do 100 stopni C.image003 1
image004 1Schematy instalacji solarnej
Kolektor słoneczny jest to urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz np. glikol, woda lub gaz np. powietrze.

Kolektory można podzielić na:
1. płaskie:
• cieczowe,
• gazowe,
• dwufazowe,
2. płaskie próżniowe,
3. próżniowo-rurowe ,
4. skupiające,
5. specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna).

Schematy instalacji solarnejimage001 2 364x355

 Zgłoszenia usterek i awarii proszę kierować do:
1.1 Gmina Parczew – tel. 83 355 12 37
e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.2 Gmina Jabłoń- tel. 83 356 00 06
e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.3 Gmina Podedwórze - tel. 83 379 52 27
e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.4 Gmina Rossosz – tel.83 378 45 57 
e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5 Gmina Sosnówka- tel. 83 379 30 03 
e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.6.Gmina Wisznice- tel. 83 378 20 33 
e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.