Spis treści


Schematy instalacji solarnej
Kolektor słoneczny jest to urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz np. glikol, woda lub gaz np. powietrze.

Kolektory można podzielić na:
1. płaskie:
• cieczowe,
• gazowe,
• dwufazowe,
2. płaskie próżniowe,
3. próżniowo-rurowe ,
4. skupiające,
5. specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna).

Schematy instalacji solarnejimage001 2 364x355