Spis treściCharakterystyka źródeł odnawialnych


Energia wiatru – jest energią przemieszczających się mas powietrza, wliczana do źródeł odnawialnej energii. Energia wiatru zamieniana jest w energie elektryczną poprzez turbiny wiatrowe, a także wykorzystywana jest w wiatrakach i pompach wiatrowych jako energia mechaniczna. Najczęściej wykorzystywanym urządzeniem do wyprodukowania energii elektrycznej jest turbina wiatrowa. Energia elektryczna generowana przez turbiny może ulegać zmianie w zależności od siły wiatru, ulegając także zmianom dobowym i rocznym. Źródło energii kinetycznej wiatru to energia światła słonecznego, jako iż Ziemia nie jest ogrzewana równomiernie, a lądy nagrzewają się po czym stygną szybciej od morza, na Ziemi wytwarzane są cały czas różne temperatury. Konsekwencją tego są wywoływane prądy konwekcyjne w naszej atmosferze, różnice ciśnień jak i cyrkulacje powietrza.indeks1
Energia słoneczna – ma na celu wykorzystywać energię promieniowania słonecznego, którą wliczamy do energii odnawialnej, ciesząca się coraz to większą popularnością. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. W 2013 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 136 GW. Konwersja fotowoltaiczna jest to ogniwo fotowoltaiczne, służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza w którym pod wpływem fotonów o energii większej niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury (nośniki ładunku) do obszaru p. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego.indeks2
indeks3 483x421
Projekt „Czysta Energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" realizuje firma Rapid, zajmująca się projektowaniem i wykonaniem robót polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych budynkach jednorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanej na terenie sześciu gmin województwa lubelskiego (Parczew, Wisznice, Jabłoń, Podedwórze, Sosnówka, Rossosz).