Drukuj

OSOBY FIZYCZNE

 

Podatek od nieruchomości

Informacja IN1

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok

Załącznik ZIN1

Załącznik ZIN2

Załącznik ZIN3

Podatek leśny

Informacja IL1

Załącznik ZIL1

Załącznik ZIL2

Załącznik ZIL3

Podatek rolny

Informacja IR1

Uchwała w sprawie podatku rolnego na 2021 rok

Załącznik ZIR1

Załącznik ZIR2

Załącznik ZIR3


OSOBY PRAWNE

 

Podatek od nieruchomości

Deklaracja DN1

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok

Załącznik ZDN1

Załącznik ZDN2

Podatek leśny

Deklaracja DL1

Załącznik ZDL1

Załącznik ZDL2

Podatek rolny

Deklaracja DR1

Uchwała w sprawie podatku rolnego na 2021 rok

Załącznik ZDR1

Załącznik ZDR2


TRANSPORT

Deklaracja DT-1

Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych

Załącznik DT - 1A


Zwolnienia pomoc regionalna

Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną


Opłata za ciepło

Taryfa za ciepło


Opłaty wodno-kanalizacyjne

Taryfa wodna