INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:18

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 16.06.2020 do godz. 02:00 dnia 17.06.2020

Obszar: zlewnie: Wisłoki, Sanu, Wisłoka, Wieprza, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły, Bugu po Krzyczew (małopolskie, podkarpackie, lubelskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 30%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne, od strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie w obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
T. (+48) 12 639 81 40; 503 112 140
IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14