Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT - plik pdf

„Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 1 sierpnia 2023 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący Uchwały Nr LX/398/2023 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 maja 2023 r. oraz Uchwały Nr LX/399/2023 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 maja 2023 r.”

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW - plik pdf

BURMISTRZ PARCZEWA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA:
Zespołu Placówek Szkolnych im. Św. Jana Pawła II w Przewłoce, Przewłoka 98, 21-200 Parczew dla którego organem prowadzącym jest Gmina Parczew.

Załączniki:

Ogłoszenie - plik pdf

Klauzula informacyjna - plik pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - plik doc

Zarządzenie Burmistrza Parczewa - plik pdf

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - plik pdf

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT - plik pdf