WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r.,
poz. 1990 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący lokal użytkowy będący własnością Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w najem.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem - pdf

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości Gminy Parczew przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat - pdf

   Urząd Miejski w Parczewie zawiadamia, że w dniu 31 lipca 2021 r. o godz. 1800 (I termin) i 1830 (II termin) odbędzie się zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru SOŁTYSA sołectwa Siedliki. Miejsce zebrania Siedliki 8.

    Prosi się mieszkańców o jak najliczniejszą obecność na zebraniu.