Wykaz nieruchomości Gminy Parczew przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat