Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

2 wykaz dzierżawa do 3 lat