„Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 21 maja 2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr XIX/138/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r., uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr XXIII/145/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr XXIII/147/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr VI/47/2019 z dnia 27 marca 2019 r., uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr VI/48/2019 z dnia 27 marca 2019 r. i uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr VI/49/2019 z dnia
27 marca 2019 r.”

Załącznik:

WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY