Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący Uchwały Nr L/340/2014 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 września 2014 r.

Wykaz - plik pdf