Obwieszczenie Burmistrza Parczewa z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Parczewie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Parczew.

Na podstawie art. 5a ust.2 i art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2018 r., poz.994) oraz uchwały Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Parczew Burmistrz Parczewa zawiadamia, że w terminie od dnia 10 sierpnia 2018 r. do 19 sierpnia 2018 r. będą trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Parczewie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Parczew.

Projekt uchwały dostępny jest poniżej lub:

1) w Urzędzie Miejskim w Parczewie, ul. Warszawska 24 (pokój nr 38);
2) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Parczew;
3) u sołtysów poszczególnych sołectw.

Wnioski, opinie i uwagi należy składać w terminie do dnia 19 sierpnia 2018 r. poprzez:

1) przesłanie pocztą lub złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24 21-200 Parczew;
2) przesłanie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez wymaganego podpisu kwalifikowanego;
3) zgłoszenie uwag do protokołu na zebraniach wiejskich, które będą przeprowadzane wg harmonogramu zebrań przekazanego sołtysom, zamieszczonego na stronie internetowej Gminy

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI:

Obwieszczenie Burmistrza Parczewa

Zarządzenie Nr 837/18

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Parczew

Harmonogram zebrań wiejskich dotyczący przeprowadzenia konsultacji społecznych

UWAGA!!!

Zmienia się miejsce zebrania rad osiedlowych 3,4 ze szkół na Sale Konferencyjną Urzędu Miejskiego w Parczewie