Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży oraz wniesienia wkładu niepieniężnego w formie aportu, dotyczący Uchwały Nr XXXVII/280/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. oraz uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr XLIV/339/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Załącznik:

Wykaz