„Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 10 kwietnia 2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący Uchwały Nr XXXIX/251/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r., uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr XLIII/332/2018 z dnia 21 marca 2018 r., uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr XIX/106/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. oraz wykaz komunalnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.”

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW