Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Załącznik:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY