Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 21 marca 2023 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący Uchwały Nr LIII/337/2022 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 listopada 2022 r., Uchwały Nr LIV/358/2022 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 14 grudnia 2022 r. oraz Uchwały Nr LVI/378/2023 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 27 lutego 2023 r.

BURMISTRZ PARCZEWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW - plik pdf