Likwidator Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wierzbówka IWA, informuje, że Stowarzyszenie to zostało rozwiązane na mocy Uchwały Zebrania Członków z dnia 15.11.2022 r.
Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: Wierzbówka 45A, 21-200 Parczew w terminie do 14 dni od dnia umieszczenia niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Likwidator
Stanisława Leszczuk