Urząd Miejski w Parczewie zawiadamia, że w dniu 31 lipca 2021 r. o godz. 1800 (I termin) i 1830 (II termin) odbędzie się zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru SOŁTYSA sołectwa Siedliki. Miejsce zebrania Siedliki 8.

    Prosi się mieszkańców o jak najliczniejszą obecność na zebraniu.