Burmistrz Parczewa przypomina o możliwości składania wniosków do zmiany Studium na terenie miasta (zakres zmiany obejmuje wyłącznie obręb geodezyjny Parczew Miasto).

Wnioski należy składać do dnia 10 sierpnia 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany Studium na terenie miasta znajduje się pod adresem: https://umparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80&p1=szczegoly&p2=1535539

Aktualne przeznaczenie działki w studium można znaleźć korzystając z Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Parczew pod adresem: http://sip.gison.pl/parczew lub dzwoniąc pod nr tel. 83 355 12 27.

Załączniki: Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu.