Przypominamy, że każda z osób odprowadzających podatek, może przekazać jego 1% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP). Można w ten sposób szybko i łatwo pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Szczególnie w okresie Pandemii COVID-19, każda „złotówka” jest „na wagę złota”. Status OPP organizacjom nadaje sąd, a jego potwierdzeniem jest odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (w skrócie KRS). Każda z organizacji posiadających status OPP ma własny numer KRS.

Przekazywanie 1 procenta jest niezwykle proste i nie obciąża podatnika żadnymi kosztami. Aby to uczynić, należy w odpowiedniej rubryce przy rozliczaniu formularza PIT wprowadzić numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć. Dalej przekazaniem 1 % wskazanych środków  zajmie się urząd skarbowy.

Sprawdź, jakie Organizacje Pożytku Publicznego potrzebują Twojego wsparcia, klikając województwo na mapie i wpisując swoje miasto.

https://www.e-pity.pl/baza-opp-wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/

Baza OPP e-pity jest zgodna z aktualnym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 w roku 2021 opublikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności w dniu 12 marca 2021.

unia europejska flagaRuszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027.

Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/

herb Parczewa   Rada Miejska w Parczewie wyraża zamiar połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Parczewskiego  Domu  Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie i utworzenie jednej instytucji kultury pod nazwą: Parczewski Dom Kultury – Centrum spotkań Międzypokoleniowych w Parczewie.

   Zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury związany jest z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zakresie kultury oraz upowszechniania wiedzy i zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie czytelnictwa.

Uchwała NR XXXII/199/2021 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury z uzasadnieniem