Społecza Inicjatywa Mieszkaniowa Południowe Podlasie Szanowni Państwo,

celem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południowe Podlasie jest tworzenie mieszkań na wynajem po przystępnych cenach dla różnych grup społecznych. Chcemy pomóc osobom, które ze względu na przekroczenie progu dochodowego nie kwalifikują się do najmu mieszkań komunalnych, ale jednocześnie nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej, by zakupić własne mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym przy użyciu kredytu hipotecznego.

Aby dostosować naszą ofertę mieszkań do potrzeb zarówno mieszkańców regionu, jak i tych, którzy planują zamieszkać w Parczewie, przygotowaliśmy ankietę.

Plakat mikołajki 2023W dniu 09.12.2023 dla wszystkich druga godzina gratis. O godzinie 11.00 Agua Baby Swim organizuje gry i zabawy dla dzieci w wieku 3-5 lat. W godzinach 12.00 - 12.30 możliwość wyrobienia karty pływackiej (zapisy na recepcji do 07.12.2023 r. - koszt 25zł).

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Miejski w Parczewie przypomina o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Każdy kto zdecydował się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków musi dopełnić formalności prawno-urzędowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia właściwym odrębnym organom zarówno w zakresie jej budowy, jak i eksploatacji. Obowiązki te wynikają z dwóch różnych aktów prawnych: zgłoszenie budowy z ustawy Prawo Budowlane, kierowane jest do Starosty Parczewskiego a zgłoszenie eksploatacji z ustawy z Prawo ochrony środowiska zwane dalej (p.o.ś.) – kierowane jest do Burmistrza Parczewa.

Po sformalizowaniu budowy oczyszczalni w Starostwie Powiatowym jej posiadacz ma obowiązek zgłoszenia jej eksploatacji w Urzędzie Miejskim. W myśl art. 152 ust. 1. p.o.ś instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko (a do takich instalacji zaliczana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków), podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska czyli Burmistrzowi Parczewa. Zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni należy dokonać przed rozpoczęciem jej użytkowania. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie (w zakładce: Dla mieszkańców/ Ochrona środowiska/ Ścieki komunalne) bądź w siedzibie tutejszego Urzędu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w pok. nr. 213 . Do rozpoczęcia korzystania z przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (czyli Burmistrz Parczewa) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnia, która jest już eksploatowana powinna zostać zgłoszona do Burmistrza w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została objęta tym obowiązkiem.

Niezgłoszenie informacji dotyczących eksploatacji oczyszczalni ścieków lub eksploatacja instalacji niezgodnie ze złożoną informacją, zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska podlega karze grzywny.

przydomowa oczyszczalnia ścieków - grafika poglądowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie oraz Gmina Parczew zorganizowali w dniu 19 Listopada 2023 w sali MOSiRU przy Al. Jana Pawła II III Edycję Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Parczewa. Impreza miała zasięg regionalny i była skierowana do młodzieży i osób dorosłych w celu aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz upamiętnienia kolejnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorzy rozlosowali zawodników do drabinki turniejowej w systemie do dwóch porażek. Rywalizacja była bardzo interesująca i stała na bardzo dobrym poziomie sportowym. Zawodnicy rozgrywali mecze do trzech wygranych setów. Po rozegraniu dwóch serii gier, najlepsi zawodnicy spotkali się w półfinałach. Najpierw Mirosław Korpysz z Paszenek sprawił niespodziankę pokonując Łukasza Litwiniuka z Siedlec 3:2, następnie w drugim półfinale Bartłomiej Niedźwiedź z Lublina pokonał Bartosza Romaniuka z Parczewa 3:0. W finale parczewskiego turnieju Bartłomiej Niedźwiedź z Lublina pokonał w setach 3:1 Mirosława Korpysza z Paszenek. W meczu o 3 miejsce w imprezie Łukasz Litwiniuk pokonał w trzech setach 3:0 Piotra Rolę z Paszenek. Najlepszych 3 zawodników turnieju nagrodzonych zostało Pucharami Burmistrza Parczewa oraz upominkami rzeczowymi. Słowa podziękowania kierujemy do Pana Burmistrza Parczewa za wsparcie imprezy oraz dla Pana Grzegorza Kazanowskiego z referatu inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Parczewie i organizatorów Parczewskiego MOSiRu za pomoc i sprawne przeprowadzenie imprezy.

Węcej informacji na stronie MOSiR-u - przekierowanie na stronę

Turniej tenisa stołowego 19.11.2023 plakat

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Przewłoki. Burmistrz Parczewa podpisał z Wojewodą Lubelskim Umowę na dofinansowanie budowy, prawie 2 km, drogi „Zamoszczany” w Przewłoce. Pozyskana kwota ponad 2 mln zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i stanowi 60% wartości całej inwestycji.
Prace, których termin wykonania to jesień 2024 roku obejmują m.in.:
- wykonanie koryta drogi wraz z utwardzeniem poboczy;
- budowę, przebudowę i zabezpieczenie przepustów;
- wykonanie stabilizacji i właściwej nawierzchni z betonu asfaltowego;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Mamy nadzieję, że zmodernizowana droga poprawi znacząco jakość i komfort życia mieszkańców, bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych oraz polepszy, nie tylko lokalną komunikację, ponieważ łączy dwie ważne drogi: wojewódzką 815 (Biała Podlaska, Lublin) i dawniej również wojewódzką, a dzisiaj powiatową (do Włodawy i w kierunku jezior Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego).

podpisanie umowy na budowę drogi w Przewłocepodpisanie umowy na budowę drogi w Przewłocepodpisanie umowy na budowę drogi w Przewłocepodpisanie umowy na budowę drogi w PrzewłoceZaznaczona droga na mapie