Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, zatwierdził dokumenty Komisji Przetargowej dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne na realizację zadania przebudowy ul. Polnej, od Al. Jana Pawła II do ul. Przemysłowej, w ramach rozwoju strefy przemysłowej - Parczew Polna.

Zakres inwestycji to m.in.:
- rozbiórka i budowa nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni o dł. 1,7 km
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej
- budowa miejsc postojowych
- wykonanie poboczy, zjazdów, przepustów oraz oznakowania poziomego i pionowego
- budowa sieci wod.-kan. oraz kanału technologicznego.

Planowane podpisanie umowy nastąpi 22 marca, a zakończenie robót planowane jest jeszcze w tym roku.

Dalsze szczegóły już wkrótce.

Zdjęcie ulicy PolnejZdjęcie ulicy PolnejZdjęcie ulicy PolnejZdjęcie ulicy Polnej

XII edycja biegów Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych za nami. W Lasach Parczewskich, w okolicy Jeziora Obradowskiego pobiegło ponad 200 osób. Gratulujemy wszystkim biegaczom!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy: Nadleśnictwu Parczew, MOSiR w Parczewie, OSP Jasionka oraz OSP Koczergi, wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Parczewie oraz Paniom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Parczewie, które przygotowały pyszną grochówkę.

Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024

Burmistrz Parczewa, Paweł Kędracki, podpisał umowę na całkowitą modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wykonawcą będzie firma ERES Piotr Szymański, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o zamówienia publiczne. Wartość prac to niespełna 6,5 mln zł, które są dofinansowane prawie w 80% z rządowych środków w ramach programu Polski Ład.

Zakres robót to m.in:
- budowa nowych trybun, a z 8-sektorów 4 będą zadaszone,
- montaż paneli fotowoltaicznych na zadaszeniu trybun,
- automatyczne nawadnianie boiska głównego i treningowych,
- oświetlenie płyty głównej, nowa budka spikerska,
- nowa bieżnia z nawierzchnią z poliuretanową

To całkowicie nową jakość dla zawodników i kibiców MKS Victoria Parczew, a także wszystkich mieszkańców i naszych gości. Termin zakończenia prac to IV kwartał 2024 roku.

Podpisanie umowy na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiPodpisanie umowy na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiPodpisanie umowy na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiPodpisanie umowy na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiPodpisanie umowy na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiPodpisanie umowy na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja, której tematem przewodnim była Rewitalizacja Parczewa-wczoraj, dziś i jutro.

Podczas spotkania Burmistrz Parczewa przybliżył tematykę rewitalizacji w ujęciu zrealizowanych działań rewitalizacyjnych w Parczewie w latach 2017-2023 oraz obecnie trwających prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030. Ponadto, nakreślił plany na kolejne inwestycje na rzecz rozwoju i polepszenia warunków życia w naszej gminie.

Konferencję uświetniły wystąpienia zaproszonych prelegentów w tym Pana Jacka Skałeckiego przedstawiciela Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi Województwa Lubelskiego oraz Pani Kingi Jaworskiej przedstawicielki firmy EkoGeo Consulting Marek Biłyk z Lublina.

Miło nam było gościć szerokie grono przedstawicieli sektora samorządowego, gospodarczego i pozarządowego oraz przedstawicieli Komitetu Rewitalizacji i mieszkańców Parczewa. Szczególnie cieszy nas liczna obecność parczewskiej młodzieży, która mogła zapoznać się z ideą rewitalizacji i pracy samorządu na rzecz społeczności lokalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Rewitalizacja w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Prezentacja Rewitalizacja w FEL 28.02.2024 - plik pdf

konferencja dot. rewitalizacji w Parczewie plakatkonferencja dot. rewitalizacji w Parczewie 1konferencja dot. rewitalizacji w Parczewie 2konferencja dot. rewitalizacji w Parczewie 3konferencja dot. rewitalizacji w Parczewie 4konferencja dot. rewitalizacji w Parczewie 5konferencja dot. rewitalizacji w Parczewie 6

Informujemy, że na terenie Gminy Parczew firma LUBNET sp. z o.o. będzie wykonywała prace projektowe i budowlane w ramach realizacji programu „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, priorytet C1. Poprawa dostępu do szybkiego internetu, działanie C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam. Budowa sieci NGA na terenie powiatu parczewskiego i włodawskiego w technologii PON dla obszaru konkursowego 5.06.13.19” na obszarze obejmującym powiat parczewski i włodawski. Celem niniejszego programu jest propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii i innowacji wpływających na poprawę jakości życia i rozwój społeczno-gospodarczy.
Zagadnienia związane z realizacją infrastruktury telekomunikacyjnej są nam szczególnie bliskie, w których brak jest infrastruktury telekomunikacyjnej, co w rezultacie wpływa na ograniczenie codziennego funkcjonowania ich mieszkańców. Problem ten dotyka wielu obszarów wiejskich – w tym położonych na terenie powiatu parczewskiego.
W ramach realizacji projektu zapewniony zostanie dostęp do szybkiego internetu na terenie Gminy Parczew dla mieszkańców w miejscowościach:

1. Babianka
2. Brudno
3. Jasionka
4. Koczergi
5. Komarne
6. Królewski Dwór
7. Michałówka
8. Parczew
9. Przewłoka
10. Szytki
11. Tyśmienica
12. Wierzbówka
13. Wola Przewłocka
14. Zaniówka

Na dzień dzisiejszy na terenie powiatu parczewskiego jesteśmy mocno zaangażowani w przygotowania do realizacji programu wymienionego na wstępie. Projektanci zbierają zgody na terenie Gminy Parczew dla celów inwestycyjnych.
Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL, dzięki któremu każdy może:
 dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.
 sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jaki operator ma możliwość świadczyć usługę telekomunikacyjną;
 zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
 zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
Raz w miesiącu system jest aktualizowany o dane w zakresie planowanych inwestycji.
Samorządy, które założyły konto w systemie mają dostęp do poniższych informacji:
– zbiorczej LISTY POPARCIA BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWYCH na terenie samorządu. Jest to lista, która obejmuje wszystkie punkty adresowe bez dostępu do szybkiego internetu (powyżej 100 Mb/s). Takie listy tworzone są przez mieszkańców zainteresowanych dostępem do szybkiego internetu pod swoim adresem zamieszkania.
– raportu ze STATYSTYKAMI dotyczącymi stanu dostępu do internetu na terenie danego samorządu, zawierającego listę przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dostępu do internetu na danym obszarze.
– o planowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych inwestycjach finansowanych ze środków własnych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Loga projektu