IMG 20240412 1025121 min Nadleśnictwo Parczew w ramach akcji #sadziMy rozdaje sadzonki drzew leśnych mieszkańcom Parczewa. Namiot promocyjny znajdziecie Państwo na Placu Wolności w dn. 12.04.2024 r. w godz. 9.00 - 15.00 (lub do ostatniej sadzonki).

Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, podpisał umowę na budowę ulicy Polnej z firmą STRABAG Polska.

W ramach rozwoju strefy przemysłowej - Parczew Polna, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne został wybrany wykonawca przebudowy ul. Polnej, od Al. Jana Pawła II do ul. Przemysłowej. To firma STRABAG Polska. Zakres inwestycji, której zakończenie planowane jest jeszcze w tym roku, to m.in.:
- rozbiórka i budowa nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni o dł. 1,7 km,
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej,
- budowa miejsc postojowych,
- wykonanie poboczy, zjazdów, przepustów oraz oznakowania poziomego i pionowego,
- budowa sieci wodno - kanalizacyjnej oraz kanału technologicznego.

To bardzo dobra wiadomość dla naszych przedsiębiorców, bo połączenie ul. Polnej poprzez ul. Przemysłową z drogą wojewódzką 813 i stacją kolejową daje impuls do dalszych inwestycji w naszej strefie przemysłowej i tworzenia nowych miejsc pracy.

Oprócz wsparcia rozwoju gospodarczego Parczewa to także nowa jakość dla naszych mieszkańców oraz pracowników i klientów zlokalizowanych tu licznie firm.

Podpisanie umowy na remont ulicy PolnejPodpisanie umowy na remont ulicy PolnejPodpisanie umowy na remont ulicy Polnej

Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, uczcił pamięć wielkiego Polaka, ojca świętego Jana Pawła II w rocznicę Jego śmierci.

19 lat temu, 2 kwietnia, zmarł Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, wykładowca i profesor KUL, filozof, poeta, święty Kościoła Katolickiego.

W okresie 27 letniego pontyfikatu Jana Pawła II w Polsce dokonała się transformacja ustrojowa, a papież Polak często zajmował jednoznaczne stanowisko potępiające ustrój i ówczesne, komunistyczne władze. Polacy znajdowali w jego słowach ukojenie i motywację do działania w tych trudnych czasach.

W dniu dzisiejszym wspominamy osobę Jana Pawła II, którego postawa i działalność miała ogromne znaczenie dla wielu Polaków, ale też pozostaje ceniona w różnych zakątkach współczesnego świata.

Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, uczcił pamięć ojca świętego Jana Pawła II w rocznicę Jego śmierciPaweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, uczcił pamięć ojca świętego Jana Pawła II w rocznicę Jego śmierciPaweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, uczcił pamięć ojca świętego Jana Pawła II w rocznicę Jego śmierci

Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, podpisał z Tomaszem Kanakiem, Wójtem Gminy Siemień, porozumienie o współpracy w celu utworzenia klastra energetycznego umożliwiającego rozwój lokalnych, odnawialnych źródeł energii.

Cieszymy się niezmiernie, że złożony do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wniosek pn. „Społeczność energetyczna na obszarze gmin Parczew i Siemień” został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w wysokości 95 % kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja projektu, czyli powstanie klastra energetycznego pozwoli nam na pozyskanie środków na dalszy jego rozwój. W kolejnym etapie opracujemy dokumentacje inwestycyjne (np. techniczne, przetargowe, projekty budowlane, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacje związane z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych) na budowę źródeł wytwarzania czystej energii i tworzenie infrastruktury jej magazynowania.
Korzyści z powstania klastra to rozwój naszych, lokalnych OZE i nasz wkład w polską transformację energetyczną, a dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji publicznych po prostu tańsza, zielona energia.

oze plakat

W związku z kończącą się kadencją Rady Miejskiej w Parczewie Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, podziękował Przewodniczącemu Rady oraz wszystkim Radnym za współpracę. Wspólnie Przewodniczącym Rady złożył Radnym życzenia pomyślności oraz sukcesów w realizacji własnych planów wręczając pamiątkowe dyplomy.

Podziękowania radnymPodziękowania radnymPodziękowania radnymPodziękowania radnymPodziękowania radnymPodziękowania radnymPodziękowania radnymPodziękowania radnymPodziękowania radnym