07 maja 2024 roku odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie kadencji 2024-2029. W trakcie obrad Burmistrz oraz nowo wybrani Radni Rady Miejskiej w Parczewie złożyli ślubowanie, wybrani zostali: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady, komisje stałe Rady, ustalone zostały wysokości diet Radnych i wynagrodzenie Burmistrza.

Burmistrz Parczewa:
Jeszcze raz dziękuję Mieszkańcom Gmina Parczew za udział w wyborach samorządowych i zaufanie jakim mnie obdarzyli - oddając swój głos na moją kandydaturę. Wierzę, że nie zawiodę Państwa, a swoją ciężką pracą przekonam również pozostałe osoby. Dziękuję mojej żonie, za wsparcie w pokonywaniu codziennych trudności i wielką cierpliwość.
Osobne podziękowania kieruję w stronę współpracowników w Urzędzie Miejskim. Liczę, że dzięki ciężkiej pracy będzie nam dane święcić jeszcze wiele sukcesów.
Jestem przekonany, że współpraca z Radą Miejską będzie przebiegać w sposób prawidłowy, tak byśmy mogli realizować szereg przedsięwzięć poprawiających jakość życia naszych Mieszkańców.

Foto: Z.Słowik

inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 26inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 1inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 2inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 3inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 4inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 5inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 6inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 7inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 8inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 9inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 10inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 11inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 12inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 13inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 14inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 15inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 16inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 17inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 18inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 19inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 20inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 21inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 22inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 23inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 24inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 25inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 27inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 28inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 29inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 30inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 31inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 32inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 33inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 34inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 35inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 36inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 37inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 38inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 39inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 40inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 41inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 42inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 43inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 44inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 45inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 46inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 47inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 48inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 49inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 50inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 51inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 52inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 53inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 54inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 55inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 56inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 57inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 58inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 59inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 60inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 61inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 62inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 63inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 64inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 65inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 66inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 67inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 68inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 69inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 70inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 71inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 72inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 73inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 74inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 75inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 76

Parczewskie, uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki w 1791 roku Konstytucji 3 Maja, która była pierwszą konstytucją nowożytnej Europy i drugą na świecie.

Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 1Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 2Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 3Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 4Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 5Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 6Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 8Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 9Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 10Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 11Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 12Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 13Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 14Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 15Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 16Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 17Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 18Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 19Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 20Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 21Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 22Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 23Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 24Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 25Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 26Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 27Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 28Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 29Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 30Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 31Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 32Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 33Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 34Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 35Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 36Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 37Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 38Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 39Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 40Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 41Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 42Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 43

Gmina Parczew zawarła w dniu 20 marca 2024 roku z Wojewodą Lubelskim umowę w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wojewoda Lubelski przyznał środki finansowe na 2024 r. w formie dotacji celowej w wysokości 286 000,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Parczew w 2024 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Przewidywana całkowita wartość zadania w 2024 r. wynosi 388 000,00 zł.

plakat Programu Posilek w szkole i w domu na lata 2024 2028

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY PARCZEW

Od dnia 02.05.2024 r. Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze czynny będzie w poniedziałki i piątki w godzinach 10:00-15:00

Czyste powietrze informacja

W dniu 21 marca 2024 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie jednostki OSP z terenu Powiatu Parczewskiego podpisały umowy na doposażenie jednostek zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach otwartego konkursu ofert.
Głównym celem konkursu jest utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubelskiego, poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie.

Łączna kwota dofinansowania jednostek z Gminy Parczew wynosi 50 000,00 zł.

Jednostki OSP, które otrzymały dofinansowanie:
- OSP Jasionka - 10.000,00 zł
- OSP Koczergi - 10.000,00 zł
- OSP Laski - 10.000,00 zł
- OSP Tyśmienica - 10.000,00 zł
- OSP Wierzbówka - 10.000,00 zł

Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie jednostek sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

„Zadanie dofinansowane z Budżetu Województwa Lubelskiego”

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WL LOGO