Przypominamy, że każda z osób odprowadzających podatek, może przekazać jego 1% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP). Można w ten sposób szybko i łatwo pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Szczególnie w okresie Pandemii COVID-19, każda „złotówka” jest „na wagę złota”. Status OPP organizacjom nadaje sąd, a jego potwierdzeniem jest odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (w skrócie KRS). Każda z organizacji posiadających status OPP ma własny numer KRS.

Przekazywanie 1 procenta jest niezwykle proste i nie obciąża podatnika żadnymi kosztami. Aby to uczynić, należy w odpowiedniej rubryce przy rozliczaniu formularza PIT wprowadzić numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć. Dalej przekazaniem 1 % wskazanych środków  zajmie się urząd skarbowy.

Sprawdź, jakie Organizacje Pożytku Publicznego potrzebują Twojego wsparcia, klikając województwo na mapie i wpisując swoje miasto.

https://www.e-pity.pl/baza-opp-wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/

Baza OPP e-pity jest zgodna z aktualnym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 w roku 2021 opublikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności w dniu 12 marca 2021.

herb Parczewa   Rada Miejska w Parczewie wyraża zamiar połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Parczewskiego  Domu  Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie i utworzenie jednej instytucji kultury pod nazwą: Parczewski Dom Kultury – Centrum spotkań Międzypokoleniowych w Parczewie.

   Zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury związany jest z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zakresie kultury oraz upowszechniania wiedzy i zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie czytelnictwa.

Uchwała NR XXXII/199/2021 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury z uzasadnieniem

W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zakażeń koronawirusem, którego skutkiem jest coraz większa liczba zajętych łóżek oraz respiratorów w szpitalach, a także wzrost liczby zgonów. Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań, dlatego od 27 marca obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Ich celem jest ograniczenie do minimum kontaktów społecznych. Dotyczy to także pracy administracji publicznej, w tym samorządowych urzędów i jednostek organizacyjnych. W tych podmiotach wszyscy pracownicy, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnie, co najmniej do 9 kwietnia powinni pracować zdalnie.

Przypominamy, że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.) nałożono na kierowników urzędów samorządowych oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne obowiązek polecenia pracownikom wykonywania pracy zdalnej. Do decyzji kierownika danej jednostki lub urzędu pozostawiono, które zadania będą wykonywane stacjonarnie. Może on wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej (§ 22 rozporządzenia).

Wykrzyknik - grafika poglądowa