„Niechaj prowadzi nas Gwiazda!” było hasłem, pod którym 6 stycznia 2023 roku, ulicami Parczewa przeszedł Orszak Trzech Króli. Obchody uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej w Parczewie. Tam też wolontariusze rozdali uczestnikom orszaku korony, śpiewniki i chorągiewki aby podczas pochodu wszyscy aktywnie uczestniczyli w kolędowaniu. Po pierwszej scence odtworzonej na placu kościelnym, nastąpił wymarsz barwnego orszaku do stajenki. Finał orszaku odbył się na Placu Wolności, gdzie dla wszystkich uczestników przygotowano ciepły poczęstunek, a dla najmłodszych uczestników słodkie upominki.
Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania za współorganizację tego wspaniałego wydarzenia wielebnemu ks. Jackowi Nazarukowi proboszczowi parafii Św. Jana Chrzciciela w Parczewie.
Podziękowania kierujemy również do ks. Norberta Taratyckiego oraz Pani Katarzyny Błażewicz za ich nieoceniony wkład w przygotowanie inscenizacji i przemarszu orszaku.
Podziękowania składamy Panu Andrzejowi Turowskiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie za przygotowanie poczęstunku dla uczestników orszaku.
Dziękujemy Wszystkim uczestnikom-wolontariuszom-aktorom, w tym dzieciom, młodzieży i dorosłym, zaangażowanym do realizacji każdego etapu orszaku.

Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 1Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 2Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 3Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 4Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 5Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 6Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 7Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 8Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 9Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 10Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 11Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 12Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 13Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 14Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 15Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 16Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 17Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 18Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 19Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 20Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 21Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 22Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 23Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 24Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 25Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 26Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 27Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 28Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 29Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 30Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 31Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 32Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 33Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 34Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 35Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 36Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 37Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 38Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 39Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 40Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 41Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 42Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 43Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 44Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 45Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 46Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 47Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 48Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 49Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 50Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 51Orszak Trzech Króli w Parczewie2023 52

Burmistrz Parczewa, w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) i trwającymi pracami nad projektem programu „zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew” w 2023 roku., zwraca się z prośbą o zgłaszanie się zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych z terenu gminy Parczew, którzy gotowi są do zapewnienia miejsca oraz opieki zwierzętom gospodarskim, które zostaną znalezione na terenie gminy Parczew.

Gospodarstwo rolne powinno spełniać minimalne warunki utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
- z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 Nr 56, poz. 344)

- z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2019 r., poz. 1966)

Projekt Programu „zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew” w 2023 roku na podstawie ustawy o ochronie zwierząt zostanie przesłany do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie oraz organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze Gminy Parczew.

Prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew pokój Nr 215, II piętro, w terminie do dnia 24.01.2023 r.

Herb aktualny - grafika poglądowa

W związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa i ma na celu analizę problemów obserwowanych w obszarze rewitalizacji.

Link do ankiety

Gminny Program Rewitalizacji logo

Szanowni Państwo,
od dnia 2 stycznia 2023 r. punkt świadczący nieodpłatną pomoc prawną oraz mediację w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, prowadzi dyżury według poniższego harmonogramu.

Stacjonarne dyżury radcy prawnego z ramienia FUNDACJI ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ EXPERTO PRO BONO są prowadzone od dnia 2 stycznia 2023 r. w Milanowie, Podedwórzu, Sosnowicy, Dębowej Kłodzie i Siemieniu, według poniższego harmonogramu.

Zgłoszenie zamiaru uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poprzez zapis pod nr tel. 83 355 14 70 (czynny tylko w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Parczewie) lub samodzielnie na stronie internetowej: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Poradę może uzyskać każda osoba fizyczna, w tym prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, co dokumentuje się poprzez przyjęcie od osoby uprawnionej stosownego pisemnego oświadczenia.

Załączniki:

Harmonogram - plik pdf

Nieodpłatna pomoc prawna - grafika poglądowa