herb Parczewa   Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Parczewa nr 722/21 z dnia 17 listopada 2021 r. dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek)
będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Parczewie

logo Wojewoda LubelskiOBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2021 r.

   Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), podaje
się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego.
   Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 20 grudnia 2021 r.

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE 17 grudzień - grafika poglądowaTransmisja z obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Parczewie

13 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbyła się konferencja dotycząca 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i pamięci jego ofiar.

Dr. hab. Mirosław Szumiło profesor UMCS, pracownik Biura Badań Historycznych IPN wygłosił zebranym wykład "Oblicza zbrodni i represji komunistycznych w latach 1917 – 1989" poparty przygotowaną prezentacją. Spotkanie to odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego i z powodu ograniczeń epidemicznych nie miało otwartego charakteru. Ok. godz. 13.30 na parczewskim Placu Wolności odbyło się odsłonięcie pomnika Ofiar Reżimu Komunistycznego w latach 1917 – 1989.

Budowa pomnika była możliwa dzięki społecznej pracy członków zawiązanego Komitetu oraz ofiarności różnych osób i instytucji, spośród których wyjątkowe wyróżnienie należy się darczyńcy - spółce Lubelski Węgiel Bogdanka SA.

„Budowa pomnika ofiar reżimu komunistycznego w latach 1917 - 1989 współfinansowana przez Bogdankę, spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny.”

Odsłonięcie pomnika Ofiar Reżimu Komunistycznego w latach 1917 – 1989 - grafika poglądowaOdsłonięcie pomnika Ofiar Reżimu Komunistycznego w latach 1917 – 1989 - grafika poglądowaOdsłonięcie pomnika Ofiar Reżimu Komunistycznego w latach 1917 – 1989 - grafika poglądowaOdsłonięcie pomnika Ofiar Reżimu Komunistycznego w latach 1917 – 1989 - grafika poglądowaOdsłonięcie pomnika Ofiar Reżimu Komunistycznego w latach 1917 – 1989 - grafika poglądowaOdsłonięcie pomnika Ofiar Reżimu Komunistycznego w latach 1917 – 1989 - grafika poglądowaOdsłonięcie pomnika Ofiar Reżimu Komunistycznego w latach 1917 – 1989 - grafika poglądowaOdsłonięcie pomnika Ofiar Reżimu Komunistycznego w latach 1917 – 1989 - grafika poglądowaOdsłonięcie pomnika Ofiar Reżimu Komunistycznego w latach 1917 – 1989 - grafika poglądowaOdsłonięcie pomnika Ofiar Reżimu Komunistycznego w latach 1917 – 1989 - grafika poglądowaOdsłonięcie pomnika Ofiar Reżimu Komunistycznego w latach 1917 – 1989 - grafika poglądowaOdsłonięcie pomnika Ofiar Reżimu Komunistycznego w latach 1917 – 1989 - grafika poglądowaOdsłonięcie pomnika Ofiar Reżimu Komunistycznego w latach 1917 – 1989 - grafika poglądowa