Nieodpłatna pomoc prawna - grafika poglądowaSzanowni Państwo,
od dnia 3 stycznia 2022 r. z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (poczekalnia wyłączona z użytku, obowiązek zakrywania ust i nosa przez interesanta, ptyn do dezyntekcji rąk przy wejściu) bedzle prowadzona bezpośrednia obsługa osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji, w punkcie przy ul. Kościelnej 32 w Parczewle, wedlug poniższego harmonogramu.
Również od dnla 3 stycznia 2022 .. stacjonarne dyżury radcy prawnego
z ramienia FUNDACJI ROZWOJU SWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ EXPERTO PRO BONO będą prowadzone w Milanowie, Podedwórzu, Sosnowicy, Dębowej Kłodzie i Siemienlu, według
poniższego harmonogramu.
Zgłoszenie zamiaru uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego odbywa sie poprzez zapis pod nr tel.83355 15 88 (czynny tylko
w godzinach pracy Starostwa Powiatoweeo w Parczewie) lub samodzielnie na stronie internetowej:
https://np.ms.gov.pl/lubelskie/parczewski

Poradę może uzyskać każda osoba fizyczna, w tym prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, co dokumentuje się poprzez
przyjęcie od osoby uprawnionej stosownego pisemnego oświadczenia.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA W MIESIACACH: l, lll, V, Vll, lX, Xl
Lokalizacja punktu: Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum-Kultury w Parczewie,
ul. Kościelna 32, 21-200 Parczew

Radca prawny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Łukasz
Awgulewicz

8:00 - 12:00        
Sławomir
Jakubas
  8:00 - 12:00      
Andrzej
Postawski
    8:00 - 12:00    
Gabriela
Żukowska
      8:00 - 12:00  
Magdalena
Tarnowska
        12:00 - 16:00

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA W MIESIACACH: II, IV, VI, VIII, X, XII
Lokalizacja punktu: Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum-Kultury w Parczewie,
ul. Kościelna 32, 21-200 Parczew

Adwokat Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Bartosz
Hawryluk
8:00 - 12:00
II, VI, X
8:00 - 12:00
IV, VIII, XII
8:00 - 12:00
II, VI, X
8:00 - 12:00
IV, VIII, XII
8:00 - 12:00
II, VI, X
Paweł
Kożuszek
8:00 - 12:00
IV, VIII, XII
8:00 - 12:00
II, VI, X
8:00 - 12:00
IV, VIII, XII
8:00 - 12:00
II, VI, X
8:00 - 12:00
IV, VIII, XII

 

FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ EXPERTO PRO BONO
świadczy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje:

Adres punktu mobilnego Radca prawny,
doradca obywatelski
Dzień tygodnia Godziny dyżuru
Urząd Gminy Milanów
ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów
Damian Jasiuk Poniedziałek 9:00 - 13:00
Urząd Gminy Podedwórze
Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze
Marcin Żardecki Wtorek 8:00 - 12:00
Urząd Gminy Sosnowica
ul. Spokojna 10,21-230 Sosnowica
Milena Tarasiuk Środa 9:00 - 13:00
Urząd Gminy Dębowa Kłoda
Dębowa Kłoda 116A,21-211 Dębowa
Kłoda
Damian Jasiuk Czwartek 8:00 - 12:00
Urząd Gminy Siemień
ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień
Katarzyna Benet Piątek 7:30 - 11:30

 

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (lista banków dostępna jest tutaj: https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/).
• Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
• Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
• Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).

2. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.

3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu
• informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów? - informator plik pdf

zastrzeżenie dokumentów baner - grafika poglądowa

herb Parczewa   Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Parczewa nr 722/21 z dnia 17 listopada 2021 r. dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek)
będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Parczewie

logo Wojewoda LubelskiOBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2021 r.

   Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), podaje
się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego.
   Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 20 grudnia 2021 r.