plac ul.SienkiewiczaStowarzyszenie „Razem dla Parczewa” serdecznie zaprasza do korzystania z nowopowstałych rekreacyjno-edukacyjnych placów przy ul. Sienkiewicza i ul. Prostej w Parczewie. Każdy z nich składa się z placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu. Znajdują się tam również tablice edukacyjne prezentujące walory przyrodnicze ziemi parczewskiej oraz ławeczki, gdzie można odpocząć.
Mamy nadzieję, że utworzone place będą nie tylko sprzyjać aktywności fizycznej i rekreacji mieszkańców, ale również zapewnią doskonałe miejsce spotkań dla całych rodzin. Dzieci zapraszamy na place zabaw, natomiast dorosłych, w tym zwłaszcza seniorów, do korzystania ze strefy fitness.

 

Operacja pod nazwą „Budowa dwóch placów rekreacyjno – edukacyjnych w Parczewie”
mająca na celu Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej na obszarze objętym LSR poprzez budowę 2 placów rekreacyjno-edukacyjnych w Parczewie oraz ich udostępnienie w okresie co najmniej 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania /poddziałania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER /Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

grafika ologowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

pobraneZgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG. 

Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami a zatem w dniu, wbrew doniesieniem medialnym, nie zostaną wykreślony "setki tysięcy" przedsiębiorców. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają szczątkowe dane (np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji. 

Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze
względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.

Prosimy o uspokojenie przedsiębiorców i przekazanie im rzetelnej informacji w tym względzie. Mimo licznych telefonów do Ministerstwa nie zgłosiła się ani jedna osoba, która nie miałaby numeru PESEL.

PLAKAT2018W dniach 1 - 3 czerwca 2018 roku odbędzie się już VI edycja wieloetapowego wyścigu na szosie dla kolarzy amatorów - Lubelska Vuelta. Jego celem jest nie tylko promowanie kolarstwa oraz regionalnych tras rowerowych i miejscowości, ale również propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji. Zawody kolarskie w Parczewie są organizowane w oparciu o ogólnopolski cykl imprez pod nazwą Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON oraz Challenge 2018 Komisji Masters PZKol.

Wyścig Lubelska Vuelta składa się z czterech etapów, z których każdy jest zróżnicowany pod względem dystansu do przejechania:

I etap -zwany prologiem, jest rozgrywany na dystansie 7,0 km w formie indywidualnej jazdy na czas

II i III etap to etapy tzw. dystansowe, odpowiednio 73 km oraz 94 km, ze startu wspólnego

IV etap to indywidualna jazda na czas na dystansie 13,5 km.

Głównym organizatorem imprezy jest Parczewska Grupa Rowerowa, natomiast współorganizatorami Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Gmina Parczew i Gmina Milanów. Honorowy Patronat nad tym sportowym przedsięwzięciem objął Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego.

Zachęcamy gorąco do kibicowania kolarzom!!!

Szczegóły dotyczące wyścigu na stronie: www.lubelskavuelta.pl 

painter 2866183 960 720Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wiecej informacji: http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/pokoloruj-swoj-swiat-konkurs-dla-uczniow-szkol-podstawowych/

 

DSC00765 LargeW parczewskim przedszkolu "Pod Krasnalem" (Wojska Polskiego) też bylo biało-czerwono. Dzieci ubrane w kolory barw narodowych poznawały nasz kraj ojczysty i herb Parczewa (korzystając z różnych technik plastycznych), uczyły się Hymnu Polski, recytowały patriotyczne wiersze, a wszystko to w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wielkie brawa dla nauczycielek za edukację patriotyczną naszych pociech.