logo kikKomunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019.

Komunikat

candle 1700855 1920Lubelski IPN zachęca do włączenia się w kampanię „Zapal Światło Wolności”. Wystarczy dzisiaj (13.12) w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, o godzinie 19.30 zapalić świeczkę i ustawić ją w oknie.

Kampania społeczna IPN „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym, w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku, wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego, wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił papież Jan Paweł II, a do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent USA, Ronald Reagan.

Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 to stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, który miał na celu obronę istniejącego systemu poprzez rozbicie i zlikwidowanie rodzącego się ruchu demokratycznego jako wielkiej siły społecznej, niezależnej od władzy komunistycznej.

Wypowiadający wojnę narodowi polskiemu komuniści zawiesili wszystkie prawa obywatelskie, a działalność opozycji demokratycznej została zdelegalizowana. Zmilitaryzowano wiele instytucji i podstawowe dziedziny gospodarki, zakazano strajków, zgromadzeń, działalności związkowej i społecznej, wyłączono komunikację telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji, wstrzymano wydawanie prasy. Ograniczono możliwość przemieszczania się wprowadzając godzinę milicyjną (na początku od 19:00 do 6:00, później od 22:00), jednocześnie zakazano zmiany miejsca pobytu bez uprzedniego zawiadomienia władz administracyjnych, zamknięto granice państwa i lotniska cywilne, a także zawieszono zajęcia w szkołach i na uczelniach wyższych. Sądy zaczęły działać w trybie doraźnym, a na ulicach pojawiły się pojazdy opancerzone i czołgi.

Kraje wolnego świata, po wprowadzeniu stanu wojennego, narzuciły potężne sankcje gospodarcze na PRL powodując olbrzymie straty ekonomiczne, z którymi Polska musiała walczyć przez długie lata.

Stan wojenny to przede wszystkim straty ludzkie - internowano ponad 10 tys. osób, a ponad 120 osób zginęło (użyto broni do pacyfikacji strajków w Katowicach i Lubinie), zostało zamordowanych lub zmarło w wyniku pobicia przez „nieznanych sprawców”. Wiele tysięcy osób aresztowano i skazano na kary więzienia lub grzywny, pozbawiono pracy, a ponad milion osób zmuszono do emigracji. Odpływ tak znaczącej liczby Polaków, z których większość nigdy do kraju na stałe nie powróciła, stał się bardzo odczuwalny w okresie transformacji, kiedy budowaliśmy Polskę na nowo. Ciekawe, jak potoczyłyby się losy naszego kraju, gdyby ta część Polaków także mogła uczestniczyć w jego budowie?

IMG 2143 CopyW dniu 23 listopada 2018 roku w Sali Bankietowej ,,Piwonia” w Parczewie odbył się finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ,,Pod Poetyckim Zawołaniem Rocha Sęczawy”. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Burmistrz Parczewa, Pan Paweł Kędracki. Twórcą, pomysłodawcą, inicjatorem i inspiratorem V edycji konkursu był parczewski poeta, kompozytor, bard, przewodniczący jury konkursowego, Pan Marcin Daniel Kowalczyk. Swoją obecnością finał konkursu zaszczycili: Zastępca Burmistrza Parczewa, Pan Michał Bożym, Radni Miejscy, Pani Barbara Bloch i Pan Adam Wiśniewski , lokalni literaci: Mieczysław Bielski, Lechosław Płowaś, Andrzej Chodacki, przedstawiciele Parczewskiego Domu Kultury, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Parczewie, Koła Regionalnego Seniorów w Parczewie. Zaproszonych gości powitał Pan Marcin Daniel Kowalczyk. Następnie głos zabrał Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie, Pan Marian Kowalski. Następnie Przewodniczący Jury Konkursowego odczytał protokół podsumowujący konkurs literacki, w kategoriach poezja i proza. Spotkanie uświetniła część artystyczna. Nagrodzone prace zostały zaprezentowane przez słuchaczy sekcji literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Parczewie oraz jednej z laureatek konkursu. Wspomnienia czytał Pan Mieczysław Bielski. W recitalu poetyckim wystąpił Pan Marcin Daniel Kowalczyk, który również stworzył oprawę muzyczną do części artystycznej. Organizatorami V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ,,Pod poetyckim zawołaniem Rocha Sęczawy” byli: Marcin Daniel Kowalczyk i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie.

 

serceBurmistrz Parczewa informuje o możliwościach pozyskania wsparcia finansowego dla Kół Gospodyń Wiejskich, w oparciu o ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.
Wspierając rozwój Kół Gospodyń Wiejskich wprowadzone zostały, oczekiwane od lat rozwiązania, które jeszcze w 2018 roku gwarantują wsparcie finansowe od 3 do 5 tys. złotych dla koła. Podstawowym warunkiem otrzymania dofinansowania jest rejestracja koła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a w następnej kolejności złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla KGW.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl,
która zawiera istotne informacje, m.in. zgłoszenie, wnioski, kontakty do Pełnomocników ds. KGW w Powiatowych Biurach ARiMR.

Kroki KGW

pdpzWojewoda Lubelski zaprasza przedsiębiorców i przedstawicieli środowisk biznesu do udziału w Charytatywnej „Aukcji” Przedmiotów, organizowanej w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Aukcja odbędzie się 12 grudnia 2018 r., o godz. 16.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w „Aukcji” mamy możliwość wsparcia potrzebujących pomocy najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Wzorem lat ubiegłych „biletem wstępu” na aukcję będą słodycze. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej akcji www.pdpz.pl

Wierzymy, że nasze wspólne zaangażowanie w Akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” sprawi, że nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą dla dzieci czasem radości i nadziei płynącej ze świadomości, że mają przyjaciół, na których mogą liczyć w potrzebie.