IMG 20191020 100335W miniony weekend Gmina Parczew brała udział w międzynarodowych targach turystycznych World Travel Show 2019.
To już czwarta edycja jednego z najważniejszych wydarzeń targowych branży turystycznej w Polsce. Tegorocznym krajem partnerskim były Indie a ambasadorem wydarzenia podróżniczka Martyna Wojciechowska. Podczas trzech dni targów, odwiedzający mieli okazję zapoznać się z ofertą turystyczną z kraju i ze świata oraz możliwość uczestnictwa w festiwalu podróżników, prelekcjach i spotkaniach z podróżnikami.
Gmina Parczew podczas targów prezentowała walory przyrodnicze ziemi parczewskiej, ofertę turystyczną oraz rozpoznawalne produkty lokalne. To była okazja do wielu rozmów i nawiązywania kontaktów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko!

Czujka„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciom tlenkiem węgla. Kampania jest realizowana od października 2019r. do marca 2020r.
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich  w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu. Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją  w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji. Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
Zwracam się z prośbą o zamieszczenie przedmiotowych informacji na stronach internetowych urzędów. Szczegóły dotyczące kampanii oraz materiały do pobrania znajdują się na stronie Komendy Głównej PSP https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/idn:37158

1um1 2W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Parczewie podpisano umowę pomiędzy Gminą Parczew reprezentowaną przez Burmistrza Parczewa - Pawła Kędrackiego, a Ministerstwem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Pana Marcina Romanowskiego. Umowa dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu ratownictwa medycznego i ochrony własnej w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Parczew. Koszt całego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 45 100,00 zł, zaś dotacja otrzymana ze środków Funduszu Sprawiedliwości to 44 649,00 zł.
Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Wyposażenie i urządzenia ratownictwa medycznego jest niezbędne do udzielania skutecznej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzeń drogowych.
Należy nadmienić, że to już kolejna dobra informacja dla OSP.
2 października, również w Urzędzie Miejskim w Parczewie Naczelnikom
i Prezesom jednostek OSP z terenu powiatu parczewskiego Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk oraz Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski wręczyli promesy na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 r.” Otrzymane przez jednostki OSP środki w wysokości 5.000,00 zł będą przeznaczone na działalność kulturalną, sportową, edukacyjną i szkoleniową.
Jesteśmy przekonani, że zarówno zakupiony sprzęt jak też środki przeznaczone na działania statutowe OSP, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy i spopularyzują ideę OSP wśród młodych ludzi.

Kolejny przykład dobrej współpracy Gminy z instytucjami zewnętrznymi.

Instytut Pamięci Narodowej prowadzi właśnie remont mogiły zbiorowej żołnierzy z SGO Polesie gen. Franciszka Kleeberga, którzy zginęli w okolicach Parczewa, w 1939 roku. Odnowienie i renowacja miejsca wiecznego spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego, położone na cmentarzu parafii p.w. św. Jana Chrzciciela, jest w całości finansowane przez IPN.

DSCN9582 1www

Dobra współpraca Gminy Parczew i Zarządu Dróg Wojewódzkich zaowocowała kolejną, miejską inwestycją. Do 30 listopada 2019 powstanie zatoka postojowa i chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej 815 przy Szkole Podstawowej nr 1, pomiędzy ulicami: Szkolną i Krańcową. Ta oczekiwana przez mieszkańców, a przede wszystkim przez społeczność szkolną budowa pochłonie prawie 250 tys. zł. na podstawie, wykonanej przez Gminę, dokumentacji technicznej, przekazanej ZDW w Lublinie.

DSCN9575 1www

DSCN9574 1www

DSCN9576 1www

plakat BR duzy 12032019