tenis stoMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie przeprowadził w dniu 27 stycznia 2019 w hali przy Al. Jana Pawła II 1 II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Grand Prix Parczewa.


Czytaj więcej

42Ejtminowicz156 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe – polski zryw narodowy przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Było największym polskim powstaniem narodowym w XIX w. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Jak oceniają historycy w siłach polskich uczestniczyło w sumie ok. 200 tys. osób, natomiast łączny stan wojsk rosyjskich wynosił ponad 400 tys. żołnierzy (pod koniec 1863 r.), przy czym polski Rząd Narodowy miał w polu jednocześnie nie więcej niż 10 tys. powstańców. Walki trwały do jesieni 1864r.
Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską, Kilkadziesiąt tysięcy powstańców zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, ok. 10 tys. wyemigrowało. Rosjanie zabijali pojmanych powstańców, dobijali rannych i mordowali lekarzy spieszących im z pomocą. Po bitwach palili miejscowości, które udzieliły schronienia powstańcom, dokonywali rzezi ludności cywilnej, niszczyli dobra kultury (np. spalili archiwum Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu).
Po upadku powstania zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet, wprowadzono nakaz prowadzenia ksiąg parafialnych w języku rosyjskim, zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską, a setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa miejskie doprowadzając je tym samym do upadku. Zlikwidowano Bank Polski, skasowano klasztory katolickie w Królestwie, skonfiskowano ok. 1600 majątków ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich.
Powstanie przyczyniło się do korzystniejszego w Królestwie, niż w dwóch pozostałych zaborach i w etnicznej Rosji, uwłaszczenia chłopów oraz ogromnie rozszerzyło i umocniło polską świadomość narodową. Polacy wyszli z Powstania wewnętrznie zjednoczeni i wzmocnieni. Nie załamał się duch oporu i wola walki, co miało wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń, uwidoczniając się w 1918 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość. W dwudziestoleciu międzywojennym XX w. weterani Powstania Styczniowego cieszyli się wyjątkowym i szczególnym szacunkiem społecznym.
Samorząd Parczewa oddał hołd uczestnikom, tego jakże ważnego i znaczącego dla Polaków, zrywu narodowowyzwoleńczego poprzez zapalenie symbolicznych zniczy w miejscach upamiętniających powstańców.

DSC01928 1

DSC01946 1

Kondolencje w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska.

Adamowicz nekrolog

Parczew41Miło nam Państwa poinformować, że kilkuletnie starania naszych władz właśnie znalazły swój finał. W dniu dzisiejszym Burmistrz Parczewa podpisał umowę z Województwem Lubelskim na realizację projektu rewitalizacji pt. „Parczew- tradycja, pasja, nowoczesność”.

Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych, w tym usług o charakterze integracyjnym, kulturowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym na obszarze rewitalizacji.
Wartość zaplanowanych inwestycji to 14 300 999,58 złotych, w tym otrzymane dofinansowanie ze środków UE to 9 782 637,87 złotych.

Dzięki pozyskanym środkom zrealizowane zostaną poniższe inwestycje na obszarze rewitalizacji:
1. Rewaloryzacja Placu Wolności
2. Rewaloryzacja parku miejskiego
3. Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym
4. Zagospodarowanie parku przy ul. Ogrodowej i Kościelnej
5. Bezpieczny Parczew- studio wizyjne
6. Budowa parkingu przy szpitalu
7. Centrum Spotkań Międzypokoleniowych
8. Młodzieżowy Ośrodek Kultury „Stara Kotłownia”
9. Rewaloryzacja jadłodajni miejskiej

Działania będą prowadzone w latach 2019-2021.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

DSC 26456 stycznia 2019 roku ulicami Parczewa przeszedł Orszak Trzech Króli. Początek święta rozpoczęto Mszą Świętą w Parczewskiej Bazylice. Uczestnikom Orszaku rozdano korony, śpiewniki i naklejki aby podczas pochodu aktywnie uczestniczyć w kolędowaniu. Po mszy świętej nastąpił wymarsz barwnego Orszaku. Po pochodzie w Urzędzie Miejskim w Parczewie odbył się koncert kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży z parczewskich szkół. Dla wszystkich uczestników orszaku przygotowano ciepły barszczyk oraz pyszną kapustę, a dla najmłodszych uczestników słodkie upominki.